Close
Leerlingenorkest Fanfare

Leerlingenorkest Fanfare

Bij het leerlingenorkest leren beginnende muzikanten, die verschillende muziekinstrumenten bespelen, hoe het is om samen één orkest te vormen. De leerlingen beginnen met individuele muzieklessen die gegeven worden door professionele muziekdocenten. Leerlingen kiezen zelf welk instrument ze willen bespelen. Afhankelijk van een aantal factoren wordt er door de muziekdocent de keuze gemaakt of de leerling individueel of in een groep les krijgt. Momenteel worden de individuele lessen gegeven in samenwerking met en bij de muziekvereniging van Almen. We hopen op korte termijn zelf voldoende leerlingen te hebben om weer een leerlingenorkest te kunnen opstarten.

De eerste jaren krijgen de leerlingen les in het vormen van klanken en het bespelen van het gekozen instrument. In de jaren erna zal de moeilijkheidsgraad van de te spelen stukken en het niveau van vereiste theoretische kennis toenemen. Om de kennis te kunnen toetsen kunnen leerlingen in totaal 4 examens (A t/m D) afleggen.

De examens bestaan uit een theoretisch en uit een praktisch deel. Het theoretische deel bestaat uit kennis over bijvoorbeeld toonladders, klanken en de betekenissen van de termen en tekens in muziekstukken. Het praktische deel bestaat uit het ten gehore brengen van zowel ingestudeerde stukken als het zogenaamde prima vista. Dit laatste betekent dat stukken op het eerste gezicht gespeeld worden.

De verschillende examens geven de verschillende muzikale niveaus aan. Ter illustratie, met een B-diploma heeft de leerling voldoende basis om binnen het fanfareorkest te kunnen spelen. Van een muzikant met een D-diploma mag verwacht worden dat deze in staat is relatief moeilijke muziekwerken solistisch ten gehore te brengen.
Er zijn dus voor muzikanten veel mogelijkheden om te groeien binnen de vereniging; de mate waarin iemand wil blijven doorgroeien, hangt van de leerling af.
Zodra de leerlingen binnen het leerlingenorkest met betrekking tot het gezamenlijke musiceren voldoende ervaring hebben opgedaan, kunnen zij in overleg met de dirigent binnen het fanfareorkest meespelen.

Het fanfareorkest repeteert elke dinsdagavond van 19:45 tot 22:00. Kom gerust een keertje kijken!

Voor meer informatie of om een afspraak te maken om bij een repetitie aanwezig te zijn, kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@apollolaren.nl of Jeugd@apollolaren.nl.