Close
Bestuurswisseling

Bestuurswisseling

Op onze ALV van 12 december jl. hebben Erwin Snellink en Peter Leijenhorst na 7 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Erwin was sinds 15 april 2015 voorzitter en Peter was algemeen bestuurslid.

Zwier Eggink zal tot onze eerstvolgende ALV de functie van ad-interim voorzitter op zich nemen.

We willen Erwin en Peter hartelijk bedanken voor hun energie, tijd en enthousiasme die ze al die jaren hebben gegeven.
En uiteraard willen we Zwier veel succes en plezier toewensen met zijn functie.